สีห้อง ประชุม
อาคารหอประชม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 58อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เทอม 1/2563 ใช้เป็นห้องเรียน ว่างเฉพาะวันพุธ ช่วงบ่าย 560 230 5ห้งประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1อาคารศรีรัศมี์ยุวชน 2รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 1รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 3 0รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 2 3สนามฟุตบอล 1 20 0โรงยิมวอลเล่บอล 5โรงยิมเปิดโล่ง 6ห้อง B 12ห้อง D 5
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1
Visitor Statistics
» 1 Online
» 2 Today
» 1 Yesterday
» 250 Week
» 290 Month
» 1583 Year
» 2097 Total
Record: 244 (20.10.2020)

ระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ©2019-2020