สีห้อง ประชุม
อาคารหอประชม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 131อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เทอม 2/2563 ใช้เป็นห้องเรียนเฉพาะวันอังคาร 1580 780 10ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4อาคารศรีรัศมี์ยุวชน 10รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 6รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 3 0รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 2 7สนามฟุตบอล 1 60 0โรงยิมวอลเล่บอล 9โรงยิมเปิดโล่ง 8ห้อง B 30ห้อง D 19
Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 3 Week
» 30 Month
» 633 Year
» 2927 Total
Record: 244 (20.10.2020)

ระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ©2019-2020