สีห้อง ประชุม
อาคารหอประชม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 128อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เทอม 1/2563 ใช้เป็นห้องเรียน ว่างเฉพาะวันพุธ ช่วงบ่าย 1270 780 10ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3อาคารศรีรัศมี์ยุวชน 9รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 4รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 3 0รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 2 4สนามฟุตบอล 1 50 0โรงยิมวอลเล่บอล 8โรงยิมเปิดโล่ง 7ห้อง B 29ห้อง D 18
Visitor Statistics
» 1 Online
» 4 Today
» 0 Yesterday
» 4 Week
» 37 Month
» 37 Year
» 2331 Total
Record: 244 (20.10.2020)

ระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ©2019-2020