สีห้อง ประชุม
อาคารหอประชม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 121อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เทอม 1/2563 ใช้เป็นห้องเรียน ว่างเฉพาะวันพุธ ช่วงบ่าย 1150 780 10ห้งประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3อาคารศรีรัศมี์ยุวชน 7รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 4รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 3 0รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 2 4สนามฟุตบอล 1 50 0โรงยิมวอลเล่บอล 8โรงยิมเปิดโล่ง 7ห้อง B 25ห้อง D 14
Visitor Statistics
» 1 Online
» 4 Today
» 1 Yesterday
» 252 Week
» 292 Month
» 1585 Year
» 2099 Total
Record: 244 (20.10.2020)

ระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ©2019-2020